Harmonogram

14 grudnia 2015 r. – 14 stycznia 2016 r.: rekrutacja

do 22 stycznia: rekrutacja uzupełniająca (w tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorką pod adresem wezoddech@ceo.org.pl)

29 stycznia 2016 r.: konferencja otwierająca

Szkolenia wprowadzające:

--> 22 lutego (poniedziałek) – woj. mazowieckie

--> 23 lutego (wtorek) – woj. świętokrzyskie

--> 1 marca (wtorek) – woj. lubelskie

--> 7 marca (poniedziałek) – woj. łódzkie

Marzec – kwiecień: przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji na podstawie scenariuszy przygotowanych przez CEO

Maj – czerwiec: wykorzystanie pakietu do eksperymentów do przeprowadzenia doświadczeń z uczniami i uczennicami

Czerwiec: szkolenie 5-dniowe dla nauczycieli i nauczycielek

Wrzesień: szkolenia pogłębiające (6 h)

Październik: webinarium I

Wrzesień – listopad: uczniowski projekt informacyjny

Listopad: webinarium II

Grudzień 2016 – luty 2017: uczniowski projekt rzeczniczy

Luty 2017: szkolenia upowszechniające