Dobra praktyka Miejski Ośrodek Wychowawczy w Koloni Szczerbackiej

Nazwa szkoły: Miejski Ośrodek Wychowawczy w Koloni Szczerbackiej

Opiekun grupy: Justyna Kacprzak

Liczebność grupy: 7

Dzięki aktywności młodzieży o zjawisku niskiej emisji dowiedziało się 80 osób

CELE PROJEKTU:

  • Poinformować społeczności Miejskiego Ośrodka Wychowawczego o problemie zanieczyszczenia powietrza oraz uświadomić jaki wpływ na taki stan ma każdy z nas.

  • Zainspirować mieszkańców i mieszkanki Koloni Szczerbackiej do ochrony czystego powietrza i rozwiązań proekologicznych.

 

Młodzież z Koloni Szczerbackiej po zapoznaniu się ze stanem zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim i będąc zmobilizowanym do działania przez panią wychowawczynie, postanowili zaangażować się na rzecz zmiany. Zespół projektowy zdecydował się przeprowadzić projekt informacyjny uświadamiający wychowanków i nauczycielom w ośrodku, czym jest niska emisja i jaki negatywny wpływ ma na jakość naszego życia. Spotykali się po lekcjach i wspólnie, pod opieką wychowawczyni, przygotowywali materiały edukacyjne, takie jak plakaty, ulotki i prezentacje multimedialne. Opracowane materiały przedstawili pozostałym kolegom i koleżankom podczas specjalnie w tym celu przygotowanych pokazom. Wsparciem w osiągnięciu wyznaczonych celów okazała się pomoc pana sołtysa Koloni Szczerbackiej, który podczas regularnych spotkań z mieszkańcami wsi, przekazywał przygotowane przez młodzież ulotki i plakaty. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu udało się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie zespół projektowy zwrócił uwagę na lokalny problem niskiej emisji osobie zarządzającej wsią. W przygotowaniu działań informacyjnych krok po kroku najbardziej pomogły nam plakaty informacyjne przygotowane przez CEO. Równie pomocne okazały się regularnie otrzymywae newslettery programowe, zawierajace wskazówki oraz opisy działań informacyjnych realizowanych w tym samym czasie przez pozostałe zespoły projektowe realizujące Weź oddech na Mazowszu – opowiadają wychowanki. Inny uczeń dodaje – naszym największym sukcesem było nawiązanie współpracy z panem sołtysem, który wykorzystał opracowane przez nas ulotki informacyjne i docenił naszą pracę. Powiedział nam, że warto wychodzić z taką inicjatywą poza mury ośrodka.

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.