Program Weź oddech
 realizowany przez:

   

Zajrzyj także na stronę

O Programie

WEŹ ODDECH W BIAŁYMSTOKU

„Weź oddech w Białymstoku” to program aktywnej edukacji ekologicznej, skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych (szczególnie klas VI-VIII) i szkół ponadpodstawowych. 

NOWA EDYCJA DLA BIAŁEGOSTOKU w roku szkolnym 2019/2020

enlightened "Weź Oddech w Białymstokuenlightened

Zapraszamy do udziału w Programi i Spotkaniu dla Sojuszników na rzecz czystego powietrza!

Program ma na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza. Projekt korzysta z różnorodnych i angażujących form pracy, wspierając uczniów i uczennice oraz pracujących z nimi nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu zagadnień związanych z czystością powietrza. Przy tym oferuje ciekawe i ambitne zajęcia przedmiotowe oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne realizowane metodą projektu uczniowskiego.

Zapraszamy białostockie szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowe, do udziału w programie Weź oddech w Białymstoku w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza. Do zgłaszania się zapraszamy pracowników szkół, najlepiej w parach (nauczyciel/ka, wychowawca/czyni, pedagog/żka, dyrektor/ka). Szkoły i grupy uczniowskie, które przystąpią do projektu, otrzymają przewodnik do programu, scenariusze: merytoryczny i metodyczny, wprowadzające w tematykę niskiej emisji i aktywności, kurs internetowy dla młodzieży oraz 3 katy pracy przygotowujące do prowadzenia projektów młodzieżowych. 

Istotną rolę w projektach młodzieżowych mogą stanowić Sojusze z Instytucjami i Organizacjami z terenu Białegostoku, kóre mogą wesprzeć młodzież w działaniu, np. merytorycznie lub logistycznie. W celu budowania sojuszy organizujemy Spotkanie na rzecz czystego powietrza, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy, KLIK.

Uczestnicy, którzy decydują się na uczestnictwo w programie, deklarują się na realizację następujących działań:

1. Udział w 6-godzinnym szkoleniu dla nauczycieli (pierwsze szkolenie już na przełomie września i października 2019)
Tematy szkolenia:

 • wprowadzenie do projektu,
 • niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania),
 • sposoby ochrony czystości powietrza i angażowania się w działalność lokalną,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami spoza szkoły,
 • projekt uczniowski nt. czystości powietrza - metoda i sposoby prowadzenia kampanii w społeczności lokalnej.

2. Przeprowadzenie zajęć nt. niskiej emisji na podstawie dostarczonych w Newsletterze scenariuszy i materiałów edukacyjnych.
Każdy z nauczycieli przeprowadzi minimum 1 spotkanie z młodzieżą, materiały zostaną przesłane w Newsletterze to:

 • 2 scenariusze bazowe (merytoryczny i wykonawczy) na spotkania młodzieżowe, wprowadzające w tematykę niskiej emisji i aktywności lokalnej
 • karta pracy dla uczniów z doświadczeniami dotyczącymi czystości powietrza.

Przykładowe materiały są już dostępne na stronie: https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne.

3. Przeprowadzenie uczniowskich projektów edukacyjnych w formie projektu młodzieżowego.
Projekty są realizowane przez grupy uczniów, wspieranych przez nauczyciela-opiekuna. W każdej szkole powstanie min. 1 taka grupa (minimum 10 osób), która przeprowadzi projekt młodzieżowy, z którym dotrze do min. 50 osób ze społeczności lokalnej i szkolnej. Działania będą realizowane metodą projektu uczniowskiego przy wykorzystaniu następujących materiałów udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 • plakat informacyjny (dostępny na szkoleniu wprowadzającym oraz on-line),
 • sojusze na rzecz czystego powietrza (sieć kontaktów osób chcących wspierać młodzież w działaniach będzie budowana przez cały okres trwania projektu),
 • materiały wspierające dla nauczycieli nt. metody projektu (m.in. przykładowych działań).

Każda z grup po realizacji zadania będzie miała za zadanie uzupełnić krótki formularz podsumowujący ich pracę (uwględniający ew. rezultaty działań - zdjęcia, plakaty, pisma itp.) do 06.12.2019.

4. Udział uczniowskich grup projektowych w kursie internetowym (3 spotkania).
Kurs będzie składał się z trzech modułów, których treść dotyczyć będzie:

 • wiedzy nt. niskiej emisji, wprowadzenie do diagnozy lokalnej,
 • prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych nt. czystości powietrza

Moduły będą dostarczane mniej więcej raz w miesiącu, będą dostępne dla nauczycieli i dla uczniów - sposób pracy z nimi zależy od podejścia opiekuna. W każdym module obecne będą zadania praktyczne do realizacji.

5. Zakończenie Projektu

Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie upowszechniające, które odbędzie się w Białymstoku i stanowić będzie oficjalne zakończenie i podsumowanie projektu, a także przyczyni się do promocji i popularyzacji jego efektów.

Na spotkanie zostanie zaproszony przedstawiciel władz Białegostoku, Dyrektorzy szkół oraz osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska i oświatę w Urzędzie Miasta. Poza tym spotkanie będzie skierowane do:

 • uczestników projektu
 • pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • doradców metodycznych, specjalistów, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze ochrony środowiska i ekologii na terenie Białegostoku.

 

Cele "Weź oddech": 

 • wprowadzenie edukacji na rzecz czystego powietrza do szkół na różne zajęcia przedmiotowe prowadzone metodą eksperymentu i obserwacji,
 • wsparcie nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu tematu czystości powietrza poprzez dostarczenie materiałów edukacyjnych, 
 • zachęcenie uczniów i uczennic do działań obywatelskich w formie metody projektu, 
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych - mieszkańców i mieszkanek - w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. 

Dzięki udziałowi w programie nauczyciel/nauczycielka:

 • wraz z młodzieżą dowie się, czym jest niska emisja, jakie są jej przyczyny i konsekwencje oraz jak jej przeciwdziałać;
 • wraz z uczniami i uczennicami przeprowadzi uczniowski projekt edukacyjno-informacyjny w obszarze czystości powietrza;
 • będzie miał/-a możliwość współpracy z nauczycielami i nauczycielkami innych przedmiotów';
 • otrzyma wszechstronne wsparcie w programie, takie jak szkolenia i materiały edukacyjne.

Celem programu „Weź oddech w Białymstoku” jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska. 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Załączone dokumenty: 
 1. 1. Wez oddech broszura.pdf (606KB)

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.Inna kwota:


Płatności online obsługuje serwis tpay.com Wesprzyj przez tpay.com