Kontakt

Julia Godorowska

Koordynatorka projektu "Weź oddech na Mazowszu"

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
(22) 825 05 50 wew. 204
 

 

 

Urszula Bijoś 

Koordynatorka programu "Weź oddech"

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
(22) 825 05 50 wew. 208
urszula.bijos@ceo.org.pl 
 

 

Zapraszam do kontaktu!