Dobra praktyka Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Opiekun grupy: Iwona Bitner

Liczebność grupy: 20

Dzięki aktywności młodzieży o zjawisku niskiej emisji dowiedziało się ponad 18 tysięcy

CELE PROJEKTU:

  • Zbadać poziom wiedzy mieszkańców i mieszkanek Kozienic na temat zanieczyszczenia powietrza i możliwych sposobów jego ograniczenia

  • Systematycznie monitorować stan jakości powietrza w Kozienicach i porównać go z zanieczyszczeniem innych polskich ośrodków miejskich

Zespół projektowy z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozinicach na pierwszym spotkaniu ustalił zasady wspólnej pracy, min. „każdy może wyrazić swoje zdanie, nie komentujemy swoich wypowiedzi, spotykamy się minimum 3 razy (ostatecznie spotkań było aż 10!), chcemy zdobyć jak najwięcej wiadomości o niskiej emisji”. Pracując w podgrupach przygotowali mapy myśli na temat źródeł, przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo każdy grupa była odpowiedzialna za monitorowanie stanu powietrza pod kątem przekroczenia jego norm. W tym celu codziennie sprawdzali pomiary dokonywane przez stacje monitoringu jakości powietrza, m.in. typ zanieczyszczeń występujący w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i w Warszawie. Wiedząc, jak bardzo cząstki te są szkodliwe dla organizmu człowieka, postanowi dokonać monitoringu jakości powietrza w swoim mieście. Z przykrością stwierdziliśmy, że w Kozienicach również przekroczone są normy jakości powietrza. Dlatego z pomocą przygotowanych przez nas ankiet, postanowiliśmy sprawdzić co nasza społeczność lokalna, wie i sądzi na temat niskiej emisji. Dotarliśmy do 65 mieszkańców Kozienic i ich okolic – relacjonuje młodzież. Zależało nam głównie na tym, aby nasze działania doprowadziły do zmiany codziennych nawyków mieszkańców. Chodziło nam też o to, by zwrócić uwagę mieszkańców na to, jak bardzo szkodliwe jest spalanie śmieci i ogrzewanie domów węglem złej jakości – dodaje uczeń. Na podstawie otrzymanych wyników, zespół zwrócił uwagę na to, że pojęcie niskiej emisji jest znane jedynie 1/3 badanych osób do 20 roku życia.

Działaniami grupy oraz otrzymanymi wynikami badani świadomości społeczności w zakresie niskiej emisji, zainteresowała się dziennikarka lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”, która postanowiła nakręcić materiał telewizyjny przedstawiający cele i efekty podjętej inicjatywy. Program zawierający relację z lekcji wprowadzającej do zagadnienia zanieczyszczenia powietrza, przebieg kolejnych spotkań zespołu oraz wypowiedzi zaangażowanych uczennic na temat podjętych działaniach został wyemitowany do ponad 18 tysięcy widzów w Kozienicach!

https://www.youtube.com/watch?v=UsjMcN3h3BA

Nie sądziliśmy, że uda się nam tak zgrać. Nasz zespół składał się z uczniów wszystkich klas gimnazjum i naprawdę świetnie się uzupełnialiśmy. Praca w tym zespole była dla nas wspaniałą przygodą i świetnym doświadczeniem. Mimo dużego wkładu pracy w przedsięwzięcie jesteśmy dumni ze zrealizowanych przez nas działań. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że nasze powietrze będzie odrobinę czystsze – podsumowuje działanie zespół projektowy.  

 

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.