Dobra praktyka Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu

Opiekunka grupy: Ewelina Dębicka

Liczebność grupy: 15

Dzięki aktywności młodzieży o zjawisku niskiej emisji dowiedziało się 53 osoby

CELE PROJEKTU:

  • Dowiedzieć się czy miasto Radom jest rzeczywiście jednym z najgorszych miast na Mazowszu pod względem czystości powietrza

  • Poznać nową metodę pracy jaką jest projekt uczniowski

 

Zgłaszając się do projektu grupa uczniów i uczennic z radomskiego gimnazjum wiedziała dwie rzeczy, że chcą wspólnie zaangażować się w działanie prowadzone metodą projektu i ustalić czy istnieje problem smogu w Radomiu. Dobrowolnie zadeklarowaliśmy chęć udziału w programie Weź oddech na Mazowszu, a następnie omawialiśmy cele i sposoby realizacji projektu. Dużo czasu spędziliśmy na poszukiwaniu informacji na temat tego, czym oddychamy i jak możemy zbadać powietrze w naszym mieście – wspomina zespół projektowy.

W celu sprawdzenia czy i jak często, występuje zjawisko smogu w Radomiu oraz czym ogrzewane są domy jednorodzinne w okolicach szkoły, młodzież zapoznawała się z materiałami dostępnymi w Internecie i w lokalnej prasie. Ponadto każdy z członków zespołu przeprowadził wywiad ze swoimi rodzicami na temat tego, w jaki sposób ogrzewane są ich domy. Dla większości z nich prowadzenie wywiadu było nowym doświadczeniem. Chętnie korzystali z opracowanych w ramach projektu kart pracy zawierających wskazówki, jak krok po kroku przeprowadzić wywiad i zebrać od rozmówców informację na temat wiedzy i poglądów w tematyce niskiej emisji.

Wyniki diagnozy były dla nas bardzo zaskakujące, bo nie spodziewaliśmy się, że w Radomiu smog w ogóle istnieje. Do tej pory nie zwracaliśmy uwagi na to, czym ogrzewane są nasze domy. W projekcie dowiedzieliśmy się, że smog nie jest problemem tylko dużych aglomeracji. Niestety w Radomiu też oddychamy bardzo zanieczyszczonym powietrzem – ze smutkiem relacjonują uczniowie.

W kolejnym etapie projektu młodzież zmierzyła się z realizacją akcji informacyjnej na temat przyczyn, objawów i skutków zanieczyszczenia powietrza. Działanie skierowali głównie do społeczności lokalnej – informowali uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby wyeksponować samodzielnie przygotowane plakaty informacyjne wykorzystali szkolne gabloty. Idea przekazywania wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, udzieliła się również poza działaniami stricte projektowymi. Jeden uczeń, który w czasie programu startował w szkolnym konkursie dziennikarskim, zdecydował się napisać pracę konkursową o zjawisku smogu w mieście. Grupa projektowa wzięła również udział w lokalnym festynie z okazji Święta Niezapominajki, na którym zorganizowała stoisko wiedzy na temat sposobów ochrony przyrody, w tym ochrony powietrza. Przygotowali konkursy oraz quizy edukacyjne, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród najmłodszych odwiedzających. Dzięki wcześniejszej współpracy z radomskim Centrum Edukacji Ekologicznej, udało im się zorganizować warsztaty dla uczniów i uczennic, związane z sposobami walki z niską emisją.

Grupa projektowa z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomiu

Projekt uważamy za zrealizowany i planujemy w następnym roku, tym razem zimą (gdy problem smogu jest największy) rozpowszechnić temat niskiej emisji, np. wśród nowych uczniów w szkole. Dziękujemy organizacji CEO za zainteresowanie problemem naszego powietrza, koordynację projektu i pomoc w jego realizacji – podsumowują z uśmiechami na twarzy.

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.