Dobra praktyka Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Opiekun grupy: Barbara Sobota

Liczebność grupy: 14

Dzięki aktywności młodzieży o zjawisku niskiej emisji dowiedziało się 300 osób

CELE PROJEKTU:

  • Dowiedzieć się co wiedzą mieszkańcy i mieszkanki Sulejówka na temat wpływu niskiej emisji na dobrobyt lokalnej społeczności

  • Zorganizować w szkole i na ulicy happening informacyjnym zwracający uwagę na to, że jakość powietrza zależy od naszych codziennych wyborów

Grupa uczniów i uczennic z Sulejówka rozpoczęła swoje działanie od diagnozy poziomu świadomości członków społeczności lokalnej w tematyce niskiej emisji. Przeprowadzili w tym celu ankietę skierowaną do rodziców uczniów i uczennic z ich szkoły. Młodzi badacze pytali o to, jaki wpływ mają nasze codzienne wybory na niską emisję oraz o to, dlaczego czyste powietrze jest ważne dla zdrowia i jakości naszego życia. Dzięki zebranym odpowiedziom (mieliśmy aż 300 wypełnionych ankiet!) dowiedzieliśmy się co myślą i wiedzą oraz czego potrzebują mieszkańcy Sulejówka, aby chronić czyste powietrze – opisują uczniowie.

Postulaty mieszkańców miasta, dotyczyły potrzeb dalszej rozbudowy komunikacji miejskiej i ścieżek rowerowych oraz tego, aby działania służb miejskich były skuteczniejsze w sytuacji zgłaszania przez obywateli zawiadomienia o podejrzeniu palenia śmieci. Młodzież w imieniu społeczności lokalnej przekazała zebrane informacje do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sulejówka.

Po otrzymaniu wyników diagnozy, zespół uczniowski wspólnie zdecydował, że najlepszą formą zainteresowania społeczności lokalnej tematem przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza będzie happening. Wydarzenie informacyjne pod hasłem „Stop smogowi” przeprowadzili dwukrotnie, podczas zebrań z rodzicami w szkole, oraz pod sklepem spożywczym w centrum miasta. Na demonstracji prezentowali transparenty z hasłami promującymi ograniczenie niskiej emisji i rozdawali samodzielnie przygotowane ulotki edukacyjne. Chcieliśmy przekonać, że palenie w piecach śmieciami jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, że warto wymienić stary piec węglowy na nowy, oraz do tego, że podróż komunikacją miejską albo rowerem wpływa na ochronę czystości powietrza. Podczas happeningu spotkaliśmy się z miłym odzewem ze strony mieszkańców, którzy z zainteresowaniem przyglądali się naszym transparentom i byli ciekawi tego, co mieliśmy im do przekazana – opowiadają członkowie zespołu. Uczniowie i uczennice realizując projekt dowiedzieli się, że mimo tego, że dużo się ostatnio mówi o niskiej emisji w telewizji, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że palenie w starym piecu węglem wpływa na występowanie smogu i wywołuje groźne choroby oddechowe.

Grupa projektowa z Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku

Chcąc zaprezentować efekty swojej pracy szerokiej publiczności zespół uczniowski z Sulejówka wziął udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, corocznej imprezie organizowanej przez CEO od kilkunastu lat. W zabytkowej przestrzeni Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego na specjalnie w tym celu przygotowanym stoisku, intrygowali odwiedzających odpowiedziami na pytania – W jaki sposób młodzi ludzie mogą podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców i mieszkanek swoich miejscowości w zakresie niskiej emisji? Jakie działania mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców? Jakie kroki podjęte przez każdego z nas pomogłyby w dbaniu o czyste powietrze? Dorosłych i młodzież przekonywali, że przeciwdziałanie niskiej emisji i smogowi w miastach wiąże się z konkretnymi zmianami naszych codziennych wyborów i decyzji. Świetnie bawiliśmy się robiąc projekt, a najbardziej podobało nam się poczucie, że robimy coś ważnego! – podsumowuje dumny ze swoich osiągnięć zespół.

 

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.