Dobra praktyka Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

Opiekunka grupy: Ewa Wnukowska

Liczebność grupy: 10

Dzięki aktywności młodzieży o zjawisku niskiej emisji dowiedziało się 500 osób

CELE PROJEKTU:

  • Zbadać poziom wiedzy mieszkańców i mieszkanek Radomia na temat zanieczyszczenia powietrza i możliwych sposobów jego ograniczenia

  • W imieniu lokalnej społeczności przekonać urzędników z Urzędu Miejskiego w Radomiu do podjęcia działań ograniczających niską emisje

Grupa uczniowska z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu rozpoczęła projekt od wyznaczenia celów i ustalenia poszczególnych etapów planowanych działań. Każdy z nas wybrał dla siebie kilka mniejszych zadań projektowych, a w drodze głosowania wyłoniliśmy jedną osobę, do której należało koordynowanie pracy grupy i mobilizowanie jej członków do działania – relacjonuje uczeń.

 

Grupa projektowa z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

Młodzież chciała dowiedzieć się, jaki poziom wiedzy w zakresie niskiej emisji mają mieszkańcy i mieszkanki Radomia. W tym celu zorganizowali szkolną ankietę, a w układaniu pytań pomogły im karty pracy CEO pt. Diagnoza lokalna w obszarze niskiej emisji. Okazało się, że wiedza na temat zanieczyszczenia powietrza jest bardzo niska. Wyniki te stanowiły pretekst do rozpoczęcia działań informacyjnych mających na celu, podniesienie świadomości mieszkańców na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz nagłośnienie sposobów im przeciwdziałania – opisuje grupa uczniów. Samodzielnie przygotowali ulotki z najważniejszymi informacjami o zjawisku niskiej emisji, jego przyczynach i wpływie na zdrowie i życie ludzkie. Na materiałach umieścili również krótkie przykłady na to, jak każdy z nas może ograniczyć występowanie smogu w najbliższej okolicy. Na ulicach miasta i na ogródkach działkowych, oprócz ulotek, rozdawaliśmy mieszkańcom broszury informacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza, które wcześniej pozyskaliśmy w radomskim Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – opowiada uczennica.

Dodatkowo, aby zwiększyć moc przekazu i promocję podjętych działań, młodzież zbierała podpisy lokalnej społeczności pod petycją, dzięki której chcieli przekonać osoby decyzyjne w Urzędzie Miasta do wprowadzenia systemowych rozwiązań na rzecz czystego powietrza. W zebraniu dużej liczby podpisów (ponad 300!) pomógł nam proboszcz lokalnej parafii, który zaproponował zbieranie podpisów pod kościołem po niedzielnej mszy. Petycje złożyliśmy na ręce Pana Prezydenta Miasta Radomia. Wierzymy, że nasze postulaty zmobilizują urzędników do podjęcia działań ograniczających niską emisją i do rozpoczęcia regularnej dyskusji z mieszkańcami na ten ważny temat – mówią jednym głosem.

Równolegle uczestniczyli w zainicjowanej przez nich samych konferencji z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Radomia. Podczas spotkania dowiedzieli się w jaki sposób kontrolowana jest jakość powietrza w mieście i jakie działania zostały dotychczas podjęte, aby ją poprawić. Pracownicy urzędu pokazali nam, jak za pomocą aplikacji na telefon, sprawdzić stan powietrza w mieście. Spotkanie było bardzo interesujące, a dzięki niemu po raz kolejny przekonaliśmy się o słuszności podjętych przez nas działań – opowiadają uczniowie i uczennice.

Grupa projektowa z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu podczas spotkania z Urzędnikami Miasta.

Aby wzmocnić przekaz informacyjny na temat niskiej emisji, a tym samym zwiększyć liczbę odbiorców działań, zespół projektowy stworzył swoją stronę internetową na Facebooku, na którą serdecznie zaprasza [kliknij]. Na stronie można dowiedzieć się więcej o ich inicjatywie i rezultatach dialogu z radomskimi urzędnikami do spraw ochrony środowiska.

 

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.