Działania uczniowskie w Weź oddech - relacja

Po wrześniowych szkoleniach dla nauczycieli, październik i listopad w Weź oddech minęły pod znakiem działań w szkołach.

Podzielone były one na dwa etapy: diagnozy lokalnej i projektu informacyjnego.

Diagnoza lokalna – uczniowie i uczennice poznawali swoją okolicę pod kątem źródeł niskiej emisji, świadomości, wiedzy i nawyków mieszkańców. Z pomocą kart pracy przygotowanych przez CEO i nauczycieli zaangażowanych w projekt (dostępne TUTAJ) zadawali pytania badawcze, tworzyli ankiety, wypełniali wykresy, wyciągali wnioski.

Do tej pory 65 szkół przeprowadziło podobną diagnozę. 

  • Jak dojeżdża Pan do pracy? 

  • Co pomogłoby Pani zmienić nawyki na bardziej ekologiczne? 

  • Czy widzisz związek między stanem powietrza a stanem zdrowia? 

- na te i inne trudne pytania odpowiadali mieszkańcy i mieszkanki.

Na podstawie wyników diagnozy uczniowie i uczennice zaplanowali projekt informacyjny. Projekt miał na celu dotarcie z informacjami na temat niskiej emisji do jak najszerszej grupy osób.

W ramach happeningu grupa z Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu rozdawała przechodniom nasiona lawendy (rośliny nie tylko pięknie pachnącej, ale również oczyszczającej powietrze!). 

Uczniowie często kierowali swoje projekty do młodszych kolegów i koleżanek. Grupa z Gimnazjum w Gnieździskach przygotowała makietę z natężeniem ruchu w swojej miejscowości, aby przedstawić problem niskiej emisji w przystępny sposób. Potrzeba informowania na temat niskiej emisji nie jest jednak zależna od numeru pesel! Grupa z Gimnazjum w Dąbrowicach zorganizowała przedstawienie dla seniorów w swojej miejscowości.

Projekty informacyjne odbywały się zarówno w szkole, jak i poza nią. Uczniowie i uczennice Gimnazjum w Grabowie  zorganizowali przedstawienie, wystawę prac i warsztaty edukacyjne. Z kolei uczniowie z Gimnazjum w Czemiernikach zaprosili mieszkańców miejscowości do wzięcia udziału w grze terenowej pt. ,,Co z tym powietrzem?”.

To tylko nieliczne przykłady przeprowadzonych diagnoz i projektów informacyjnych.

Wszystkie szkoły realizujące Weź oddech znajdziecie na mapie na stronie głównej. 

Gratulujemy Wam podjętych działań!