Harmonogram "Weź oddech"

Pobierzcie, wydrukujcie i wywieście w widocznym dla wszystkich miejscu harmonogram realizacji Weź oddech. Na podstawie harmonogramu projektu zaplanujcie pracę Waszej grupy projektowej. 

Nie zapominajcie o ważnych datach, takich jak termin przesłania sprawozdania!