Nowy materiał! SCENARIUSZE ĆWICZEŃ I EKSPERYMENTÓW

PUBLIKACJA DO POBRANIA PONIŻEJ

Oddajemy w Wasze ręce 10 scenariuszy eksperymentów i ćwiczeń dotyczących ochrony czystości powietrza i niskiej emisji.

Eksperymenty i ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej (klasy VII-VIII), oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Można je łatwo dostosować do potrzeb nauczyciela i uczniów – np. młodszym klasom prezentując film z doświadczeniem, zaś starsze zachęcając do samodzielnego przeprowadzenia zaproponowanego eksperymentu. Aby ułatwić dobór ćwiczeń i eksperymentów dla danego poziomu edukacyjnego, każde ćwiczenie zostało oznaczone poziomem trudności (w skali od 1 do 3).

Naszym celem było stworzenie materiału, który pozwoli Wam wprowadzić uczniów i uczennice w tematykę ochrony czystości powietrza i sprawi, że edukacja w tym zakresie będzie:

  • oparta o metodę eksperymentu – pozwoli stawiać pytania badawcze i hipotezy, a następnie weryfikować je; próbować, badać, domyślać się; umożliwi zobaczenie omawianych zjawisk na własne oczy.
  • interdyscyplinarna – pokazująca, że otaczający nas świat nie daje się tak łatwo sklasyfikować i podzielić na geografię, chemię, biologię czy nauki społeczne, stawiająca na inicjatywę uczniów i uczennic – angażująca, realizowana metodą projektu i pracy w grupach,
  • nawiązująca do wyzwań współczesnego świata – poruszająca zagadnienie niskiej emisji nie tylko z perspektywy nauk ścisłych ale w kontekście zmiany klimatu, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego gospodarowania zasobami,
  • konstruktywna – przedstawiająca wiarygodnie konsekwencje zanieczyszczeń powietrza, ale przede wszystkim skupiająca się na pokazywaniu możliwych rozwiązań

W publikacji zrezygnowaliśmy z tradycyjnego podziału na przedmioty szkolne. Kolejne scenariusze zostały oznaczone tagami (#), które odpowiadają kluczowym pojęciom dla danego scenariusza i pozwalają wybrać to, co najbardziej interesujące i przydatne dla nauczyciela/nauczycielki. Mimo to scenariusze zostały oparte o założenia podstaw programowych dla biologii, chemii i geografii.

Materiał powstał dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białegostoku i m.st. Warszawy.