O CZYM PAMIĘTAĆ W PROJEKCIE INFORMACYJNY "WEŹ ODDECH NA MAZOWSZU"?

Realizując projekt w ramach „Weź oddech na Mazowszu” zyskujecie podwójnie – jako uczestnicy i uczestniczki, nabywając nowe kompetencje, które ciężko przyswoić poprzez samą naukę w szkole, a tak- że jako osoby należące do społeczności lokalnej, na rzecz której działacie. Opierając się na długoletnim doświadczeniu w pracy z grupami projektowymi, wyróżniliśmy osiem najważniejszych kryteriów jakości udanego projektu uczniowskiego, które przedstawiamy poniżej.


1.    Projekt jest dziełem uczniów i uczennic
Rola opiekuna lub opiekunki polega na wspieraniu młodzieży –wprowadzenie jej w tematykę projektu, dokonanie podziału na zespoły, wspólne ustalenie celów projektu, zawarcie kontraktu i monitorowanie postępów prac. 


2.    Projekt ma jasno określone cele
Młodzież przy wsparciu opiekuna lub opiekunki powinna wybrać temat i  określić cele, czyli to, czego chce się dowiedzieć i co chce osiągnąć.


3.    Projekt ma rozpisany harmonogram i podział zadań
Odpowiedzialność za poszczególne zadania leży po stronie konkretnych uczniów i uczennic.


4.    Projekt „wychodzi” poza szkołę, znajdując sojuszników i sojuszniczki
Uczniowie i uczennice, działając razem ze społecznością lokalną i na jej rzecz, poznają nowe osoby, uczą się od nich, dodając świeże spojrzenie na otaczające ich problemy i wyzwania.


5.    Projekt jest zaprezentowany publicznie
Efekty projektu powinny zostać zaprezentowane publicznie i być „widoczne”, szczególnie dla osób, do których projekt jest skierowany.


6.    Projekt jest udokumentowany
W zależności od potrzeb i możliwości uczniowie i uczennice samodzielnie uwieczniają swoje działania za pomocą fotografii, filmów, nagrań audio itp.


7.    Projekt kończy się ewaluacją i podsumowaniem
Uczniowie i uczennice powinni ocenić, w jakim stopniu udało im się zrealizować zamierzone cele; nazwać to, czego się nauczyli; zastanowić, co było wartościowe, a co nie udało się w pracy nad projektem. 

 

Więcej o tym jak przygotować projekt informacyjny znajdzisz w Kryteriach realizacji projektu informacyjnego [kliknij]

 

1 marca - 7 maja 2017 r. 

Zespół projektowy przeprowadza projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do lokalnej społeczności, czyli młodzież w działaniu.

Do 7 maja wyślij sprawozdania z projektu uczniowskiego (najlepiej, aby sprawozdanie uzupełnili sami uczniowie i uczennice)

>> formularz sprawozdania [kliknij]

 

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.