SOJUSZE NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

Jeżeli interesuje Ciebie jakość powietrza w Białymstoku i chciałbyś/chciałabyś być częścią projektu "Weź Oddech w Białymstoku" dołącz do naszych SOJUSZNIKÓW.

Budowanie sojuszy i sieci kontaktów to pierwszy etap naszego projektu. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu jak i na spotkanie Sojuszników a Białymstoku.

enlightenedFORMULARZ REJESTRACYJNY enlightened

KTO może zostać sojusznikiem? KAŻDY, kto chce wesprzeć młodzież w działaniach na rzecz czystego powietrza nauczyciele, pracownicy szkół (zarówno tych biorących udział w całym projekcie, jak i spoza projektu), zakładów pracy na terenie Białegostoku, Instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych działających na rzecz ochrony środowiska (w tym ochrony czystości powietrza). Wsparcie może być merytoryczne, metodyczne, logistyczne, promocyjne lub bezpośrednie. Zależy nam na tym by szkoły i młodzież, ze wsparciem „z zewnątrz”, wychodzili ze swoją wiedzą i pomysłami na działanie oraz zmiany, poza teren szkoły. Wierzymy, że dzięki inicjatywie ze strony młodych ludzi, pełnych entuzjazmu, wspartych przez szkoły, rodziców, lokalne organizacje, możemy dotrzeć do większej liczby osób.

Pierwszym krokiem do stworzenia silnych sojuszy będzie spotkanie „Sojuszników na rzecz czystego powietrza”.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00-15:00, w Białymstoku, w październiku 

Cele spotkania:

  • niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania);
  • identyfikowanie głównych potrzeb szkół przy realizacji projektów z grupami młodzieżowymi;
  • budowanie sojuszników poza szkołą;
  • dobre praktyki w obszarze edukacji w temacie czystego powietrza.

OSOBY KTÓRE NIE REJESTROWAŁY SIĘ JESZCZE NA SPOTKANIE, ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI: ❗FORMULARZ❗ 

W kolejnych miesiącach będziemy zachęcali naszych sojuszników do szukania kolejnych sprzymierzeńców, tak powiększymy grono sojuszników. Wierzymy, że wspólna praca nad stworzeniem sieci kontaktów w Białymstoku, w obszarze działania na rzecz czystego powietrza, ułatwi młodzieży pracę nad projektami, jak i zachęci ich do działania na rzecz społeczności lokalnej. Przez projekt chcemy wskazać na proces budowania i wprowadzania zmiany, o której trzeba myśleć, jako o działaniu opartym na współpracy i wsparciu całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Zidentyfikujemy wspólnie metody wychodzenia do społeczności lokalnych i sposoby budowania sojuszy (i systemów wsparcia) z innymi Instytucjami (administracja lokalna, organizacje pozarządowe i inne). Etap pierwszy będzie stanowił wprowadzenie do realizacji projektu w etapie drugim:

Programie „Weź oddech w Białymstoku” – skupiającym się na edukacji i działaniu, którego głównym elementem będą projekty młodzieżowe: kampanie edukacyjno-informacyjne i projekty rzecznicze.

Kontakt do Koordynatorki:

Justyna Zamojda: justyna.zamojda@ceo.org.pl

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI NA SPOTKANIE:

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku