Spotkanie "Jak zaangażować młodzież w projekt na temat czystości powietrza?"

Zapraszamy na spotkanie
Jak zaangażować młodzież w projekt na temat czystości powietrza?
podsumowujące program „Weź oddech w Białymstoku”.

Kiedy? 03 grudnia, 1400-1600

Gdzie? Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok

Temat smogu i ogólnie zanieczyszczenia powietrza jest aktualnym i ważnym tematem – zdrowotnym, społecznym, przyrodniczym – który na szczęście coraz częściej pojawia się w mediach, codziennych rozmowach, również podczas zajęć szkolnych. Zachęcamy do tego, by podejmować go na lekcjach biologii, chemii, geografii, WOSu, by tłumaczyć uczniom i uczennicom, skąd bierze się zanieczyszczenie i jak możemy mu przeciwdziałać, a także zachęcać ich do podejmowania działań obywatelskich na rzecz czystego powietrza.

Realizowany przez CEO projekt „Weź oddech” wspiera nauczycieli i nauczycielki w tym obszarze. Dostarcza gotowych narzędzi do prowadzenia lekcji, ćwiczeń, eksperymentów, projektów, podnosząc jakość edukacji przyrodniczej zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Zgłoszenia: Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pośrednictwem formularza. Link znajduje się TUTAJ. Liczba miejsc ograniczona!

Dzięki spotkaniu uczestnicy i uczestniczki:

  • Podzielą się doświadczeniami pracy edukacyjnej w temacie ochrony czystości powierza,
  • Poznają sprawdzone rozwiązania i pomysły na prowadzenia projektów edukacyjnych z młodzieżą na temat czystości powietrza.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zapewniamy wyżywienie oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Spotkanie jest skierowane do:

  • nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych (szczególnie uczących biologii, chemii. geografii i WOS-u),
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy działają w obszarze ochrony środowiska i oświaty,
  • doradców metodycznych, specjalistów, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.