Zakończenie semestru - ankieta ewaluacyjna

 

ANKIETA EWALUACYJNA - LINK

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety do 12 czerwca

INFORMACJA WS. ŚWIADECTW
To co znajduje się na świadectwie szkolnym jest regulowane przez Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. Na świadectwie jest miejsce na wpisanie szczególnych osiągnięć ucznia.  Rozporządzenie mówi, że wpisujemy tam:
"- uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego"
 
Stwarza to możliwość wpisania udziału w Warszawo, weź oddech jako dodatkowej atywności ucznia/uczennicy.