Dobre praktyki z programu Weź oddech

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami i efektami działań młodzieży i nauczycieli. 

Niniejsza publikacja przeznaczona jest głównie dla nauczycieli i nauczycielek, którzy szukają inspiracji i pomysłów do podjęcia podobnego projektu w swojej szkole. Może być ona jednak wykorzystywana przez edukatorów, animatorów, przedstawicieli samorządu lokalnego, młodzież i każdą osobę, która chciałaby rozpocząć działania na rzecz czystego powietrza w swojej społeczności lokalnej.

Opisane działania zostały zrealizowane od września 2016 r. do lutego 2017 r. w ramach programu edukacji ekologicznej „Weź oddech”. Są efektem zaangażowania, determinacji i pomysłowości
młodzieży i jej opiekunów. Grupy uczniowskie podjęły dwa rodzaje działań. Pierwszy typ działań to projekty informacyjne – skierowane do społeczności lokalnych i nakierowane na wzrost świadomości mieszkańców na temat konsekwencji zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego ograniczenia. Drugi rodzaj stanowią projekty rzecznicze, w których młodzi ludzie apelowali do swoich władz lokalnych o wprowadzenie zmian mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji (np. zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów komunikacji publicznej).

Jeśli jesteś edukatorem, nauczycielem, dyrektorem i chciałbyś przeprowadzić podobny projekt w Twojej szkole, to zapraszamy do pobrania i korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej wezoddech.ceo.org.pl.