Quiz nt. niskiej emisji

#niska emisja #smog

Cele w języku uczniów: dowiecie się, co to jest niska emisja i smog.

Czas trwania: 30 min

Metoda: quiz

Środki dydaktyczne i materiały: Quiz dostępny na stronie: https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/quiz-nt-niskiej-emisji

Opis

Podziel uczniów i uczennice na 3 lub 4-osobowe grupy. Każda z grup będzie odpowiadała na pytania zadanie w quizie podnosząc jedną z dwóch kartek. Zieloną – gdy uważają, że odpowiedź brzmi: prawda, czerwoną – gdy uważają, że dane zdanie jest fałszywe. Po każdym z pytań krótko porozmawiajcie o prawidłowej odpowiedzi, podaj jej uzasadnienie i wyjaśnij wątpliwości uczniów i uczennic.

Dodatkowe wskazówki: quiz może mieć na celu zarówno wprowadzenie do tematu niskiej emisji, jak i odświeżenie wiadomości na ich temat.

Autorka: Urszula Bijoś

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.