Podsumowanie zajęć wprowadzających do zagadnienia niskiej emisji

 

Nauczyciele i nauczycielki przeprowadzili zajęcia z młodzieżą dzieląc się wiedzą zdobytą podczas szkoleń w ramach projektu „Weź oddech na Mazowszu”. Korzystając z publikacji „Scenariusze zajęć na temat niskiej emisji” przygotowanej zgodnie z ideą, że niska emisja wymaga podejścia interdyscyplinarnego, przeprowadzono zajęcia na przedmiotach takich jak chemia, biologia i wiedza o społeczeństwie. Relacje z wybranych lekcji poniżej. Dziękujemy wszystkim szkołom za aktywność i zaangażowanie!

 

CHEMIA

„Co jeśli nie węgiel?” czyli który system ogrzewania jest najbardziej ekologiczny?

Zajęcia z elementami doświadczeń, wyjaśniające młodzieży, co wchodzi w skład powietrza, a także wzmacniające wśród uczniów i uczennic zainteresowanie jego stanem i zrozumienie, dlaczego prowadzenie badań jakości powietrza jest istotne.

Uczniowie i uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej na prowadzonych zajęciach analizowali źródła zanieczyszczeń powietrza i dostrzegali jego skutki dla zdrowa i jakości życia każdego z nas. Zapoznali się z pojęciem niskiej emisji i wymieniali przyczyny tak dużej emisji w Polsce. Wskazywali wady i zalety najpopularniejszych sposobów ogrzewania stosowanych w naszym kraju. Tematyka zajęć okazała się bardzo interesująca dla uczniów. Odnosili ją do sposobów ogrzewania stosowanych w ich domach – relacjonuje nauczycielka chemii Hanna Habera.

 

Zajęcia z Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej

 

Porównaniem różnych systemów grzewczych pod względem ich korzyści i zagrożeń dla środowiska postanowiła się także zajęć młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu na lekcji według scenariusza „Co jeśli nie węgiel?”.

Na zajęciach grupy przygotowały i z dużym zaangażowaniem prezentowały pozostałym różne systemy grzewcze. Poszczególne grupy opracowały piec węglowy, pompę ciepła, kocioł gazowy, termiczny system solarny, ogrzewanie elektryczne, instalację fotowoltaiczną, pod względem ich wad i zalet, skutków które wywierają na środowisko naturalne, zdrowie i życie człowieka. Dodatkowo każda grupa stworzyła plakat na temat systemu grzewczego. Temat lekcji był ciekawy dla uczniów, zwiększył zainteresowanie pojęciem niskiej emisji i czystością powietrza – chwiali młodzież nauczycielka chemii Ewa Wnukowska.

 

Prezentacja systemów grzewczych na zajęciach w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”, czyli kto przyjdzie z pomocą naszym płucom?

Uczniowie i uczennice analizują dane z monitoringu, określają przyczyny i znajdują rozwiązania ograniczające niską emisję w swoim środowisku lokalnym. Lekcja ma na celu podkreślenie znaczenia zaangażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne oraz wpływu indywidualnych decyzji na stan powietrza.

 

Na zajęciach w ramach projektu młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Legionowie, Gimnazjum nr 5 analizowała dane o stanie powietrza w ich miejscowości – podwarszawskim Legionowie. Oprócz identyfikowania przyczyn wysokiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, skupili się również nad wymyślaniem sposobów przeciwdziałania niskiej emisji, które każdy i każda z nas może zastosować dla wspólnego dobra. Dodatkowo zdobyta wiedza utwierdziła ich w przekonaniu, że zaangażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne w tym temacie jest więcej niż kluczowe. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem na początku lekcji wspólnie wyjaśnialiśmy to pojęcie na zasadzie mapy mentalnej. Uczniom pojęcie znane było z lekcji chemii. Przypomniałam o tym, że źródłem takiej emisji jest również emisja komunikacyjna. Korzystaliśmy z portalu Jakości Powietrza w Polsce, który jest na bieżąco aktualizowany. Zwracałam również uwagę na związek pogody z jakością powietrza – opowiada nauczycielka WOS-u Elżbieta Truszkowska.

 

Na zajęciach według scenariusza „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości” uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku przygotowali plan kampanii społecznej. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na kwestie związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji.

Zajęcia ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku

Jedna grupa przygotowała kampanię informacyjną w szkole wykorzystując plakaty informacyjne opracowane w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu". Podjęli się również przygotowania własnych plakatów na temat niskiej emisji, które planują wywiesić na szkolnych korytarzach. Ponadto zdecydowali się również na stworzenie i udostępnienie w szkole formularza ankiety, pozwalającej respondentom na podjęcie refleksji na temat źródeł smogu i nad jego skutkami dla naszego zdrowa. Druga grupa zaplanowała happening dla mieszkańców i mieszkanek Sulejówka. Zaplanowana wydarzenie ma polegać na akcji informacyjnej na stacji kolejowej. Przygotowanymi specjalnie w tym celu transparentami i występując w maseczkach antysmogowych, chcą zwrócić uwagę mieszkańców na szkodliwość smogu i poinformować o tym, co można zrobić, aby chronić czystość powietrza.

 

BIOLOGIA

„Ciemne portfolio niskiej emisji”, czyli czy niska emisja oznacza, że jest jej mało?

Lekcje wprowadzające do tematu niskiej emisji, podczas których uczniowie/uczennice poznają zagadnienie zanieczyszczenia powietrza, jego źródła i skutki. Pracując w grupach, prowadzą tygodniowy monitoring jakości powietrza w poszczególnych miastach Polski.

Uczniowie i uczennice z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach najbardziej lubią pracować z danymi liczbowymi. Dlatego dużo czasu poświęcili na analizę danych dotyczących benzoapirenów, które są silnie rakotwórcze. Uczniowie byli zszokowani tym, że polskie powietrze obok Rumunii i Bułgarii ma najgorszą jakość w Europie. Ogromne poruszenie wśród uczniów wywołały też konsekwencje niskiej emisji. Uczniowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że na obszarach występowania niskiej emisji przedwcześnie umiera rocznie 40-45 tysięcy osób – opowiada Iwona Bitner opiekunka Koła Ligi Ochrony Przyrody funkcjonującego przy szkole.

Wszyscy uczniowie byli zaangażowani dokonując wspólnie analizy wyników. Uczniowie stwierdzili, iż największa liczba przekroczeń norm jakości powietrza w Warszawie w badanym okresie związana jest zapewne z  transportem drogowy, gęstą zabudową  oraz  z brakiem odpowiedniej ilości korytarzy tzw. regeneracji, wymiany powietrza. Następnie członkowie grup  metodą  burzy mózgów podawali pomysły na poprawę jakości powietrza w monitorowanych przez nich miastach.

Zajęcie z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach

Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom i nauczycielkom za kształtowanie aktywnego podejścia do społeczności lokalnej, wzmacnianie w uczniach i uczennicach empatii, wrażliwości na problemy otaczającego ich świata oraz odpowiedzialności za podejmowanie inicjatyw. Mamy nadzieję, że lekcje te wzmocniły młodzież w podejmowaniu działań na rzecz ochrony czystości powietrza, czego efekty mamy nadzieję podziwiać podczas realizacji projektów informacyjnych w szkołach w ramach projektu  „Weź oddech na Mazowszu”. 3mamy za Was KCIUKI!:)

Artykuł powstał w ramach projektu "Weź oddech na Mazowszu" realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.