Plakaty informacyjne nt. niskiej emisji do pobrania!

Aby wesprzeć uczniów i nauczycieli w realizacji projektów informacyjnych w społecznościach lokalnych, stworzyliśmy trzy plakaty edukacyjne. Dwa plakaty dotyczą emisji komunikacyjnej, zaś trzeci emisji komunalnej. Zapraszamy wszystkie szkoły do bezpłatnego korzystania z nich, drukowania, wywieszania, przesyłania, organizowania akcji i kampanii z ich pomocą :)
Plakaty mają na celu zaprezentowanie kroków, które mieszkańcy i mieszkanki mogą podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w swoim domu i miejscowości. 

Powodzenia w Waszych działaniach!

 

Licencja CC BY SA
Uznanie autorstwa. Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.