Spotkanie upowszechniające

03.12.2019 roku w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyło się spotkanie upowszechniające programu „Weź oddech w Białymstoku”, na którym mieliśmy okazję podsumować cały projekt, jak i przekazać nasze know-how nauczycielkom i nauczycielom z MODM. Uczestniczki programu miały okazję podzielić się tym jak pracowało im się w czasie całego programu, jak i ty co udało im się zorganizować z grupą projektową.

Do wyzwań w czasie trwania projektu należało:

  • stworzenie grupy projektowej,
  • utrzymanie grupy młodzieżowej i podział pracy pomiędzy uczniami (jak i wykonywanie przydzielonych działań na czas),
  • ograniczenia czasowe.

W celu wsparcia nauczycieli i nauczycielek w prowadzeniu projektów młodzieżowych stworzyliśmy stronę internetową z kompletem materiałów i informacji na ten temat: TUTAJ.

Do mocnych stron projektu należało:

  • wsparcie sojuszników których udało się włączyć do realizacji projektu młodzieżowego (dobre praktyki, spotkanie sojuszników i mapa sojuszników),
  • możliwość wzmocnienia wiedzy i świadomości własnej i młodzieży, na temat niskiej emisji i ochrony jakości powietrza,
  • komplet materiałów merytorycznych i metodycznych udostępnionych w ramach „Weź oddech w Białymstoku”,
  • możliwość działania poza szkołą - przeprowadzenie wielu działań, które zmotywowały młodzież do włączenia się w działania na rzecz ochrony powietrza oraz rozbudziły chęć działania w przyszłości (projekty młodzieżowe – przykłady).

Wśród zgromadzonych nauczycieli i nauczycielek projekt i możliwość podjęcia współpracy oraz przeprowadzenia wspólnego działania na rzecz ochrony jakości powietrza cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pomysł i możliwość, by nawiązywać partnerstwa z Instytucjami i Organizacjami spoza szkoły również okazał się ciekawym i otwierającym nowe możliwości rozwiązaniem.

Podczas obecnej pory roku problem smogu (który jest efektem niskiej emisji) jest aktualny i szeroko dyskutowany. Wierzymy, że przeprowadzenie projekt Weź Oddech w Białymstoku było źródłem wiedzy, ale i motywacji do zmiany własnych nawyków i działania na rzecz czystego powietrza razem.

By ułatwić przeprowadzenie analogicznych projektów w innych szkołach stworzyliśmy internetową książkę, w której zamieściliśmy wszystkie informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia programu „Weź oddech” w każdej szkole!

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku