Szkolenie w Białymstoku 7.11.2017

"Metoda projektu i eksperymentu w edukacji na temat ochrony czystości powietrza” 

Każdego dnia wdychamy 16 kilogramów powietrza, którego jakość zależy od lokalizacji, pogody i pory roku, ale przeważnie jest bardzo niska. Badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków i Polek pozytywnie ocenia czystość powietrza, którym oddycha na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze zdrowie. Temat ten wiąże się z naszymi codziennymi wyborami – czym będę palić w piecu lub w kominku, jak dojadę do pracy? My również jesteśmy odpowiedzialni na stan powietrza, którym wszyscy oddychamy.

W jaki sposób uczyć o tym zjawisku w szkole? W jaki sposób kształtować postawy, które pozwolą nam w przyszłości oddychać czystym powietrzem i zostawić otaczający nas świat w lepszym stanie?

Zapraszamy na szkolenie "Metoda projektu i eksperymentu w edukacji na temat ochrony czystości powietrza” 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie w najstarszych klasach szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Wpisane jest w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Odbędzie się 7 listopada 2017 r. w godz. 9:00-15:00
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
(ul. Złota 4).

Zakres tematyczny szkolenia

Eksperci Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawią metody pracy wypracowane w ramach programu „Weź oddech” realizowanego przez CEO od 2015 roku. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia:

  • lekcji na temat ochrony czystości powietrza z wykorzystaniem aktywizujących form pracy - przede wszystkim eksperymentów, ale też uzupełniania kart pracy, czy gier dydaktycznych;
  • projektów uczniowskich, rozwijających wszechstronne kompetencje uczniów - wiedzę na temat ochrony czystości powietrza, umiejętności planowania działań i współpracy w grupie, a także postawę aktywności społecznej i poczucie sprawczości. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele i nauczycielki:

  • otrzymają materiały dydaktyczne CEO do pracy z uczniami (scenariusze lekcji, ćwiczeń i eksperymentów oraz dostęp do materiałów on-line z kartami pracy, grą dydaktyczną, zadaniami edukacyjnymi);
  • poznają proste, sprawdzone metody pracy na lekcji biologii, chemii, geografii
    i wiedzy o społeczeństwie, podnoszące kompetencje i świadomości ekologiczną uczniów – projekt i eksperymenty;
  • poznają innych nauczycieli z Białegostoku zainteresowanych prowadzeniem edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Zgłoszenia

Rejestracja jest prowadzona poprzez formularz online. Wsparciem służy instrukcja dotycząca zgłoszenia.
Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka programu „Weź oddech w Białymstoku” Katarzyna Dzięciołowska.
Adres e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl; tel.: 22 825 05 50 wew. 234.

O organizatorach

Szkolenie organizowane jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy współpracy z konsultantem ds. edukacji przyrodniczej panią Anną Karpowicz.

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Od ponad 20 lat konsekwentnie pracujemy z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Za pomocą wiedzy eksperckiej wspieramy szkolną demokrację i samorządność, rozwijamy kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów, komunikujemy się z dyrektorami i szkołami, planujemy i realizujemy procesy edukacyjne. Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć  i zdolność uczenia się. CEO pracuje z 5 000 szkół rocznie.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.