Warszawo, weź oddech - rekrutacja

Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w programie Weź oddech w I semestrze roku szkolnego 2017/18.

W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza w klasach VII szkół podstawowych, w gimnazjach oraz szkołach ponadpodstawowych. Do zgłaszania się zapraszamy pary nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, chemii i biologii (lub pojedynczych nauczycieli) z danej szkoły, którzy decydując się na uczestnictwo w programie deklarują się na realizację następujących działań:

1. Udział w 6-godzinnym szkoleniu dla nauczycieli (pierwsze szkolenie już 10.10.2017)
Tematy szkolenia:
- wprowadzenie do projektu,
- niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania),
- projekt uczniowski nt. czystości powietrza - metoda i sposoby prowadzenia kampanii w społeczności lokalnej.

2. Przeprowadzenie lekcji nt. niskiej emisji na podstawie dostarczonych scenariuszy i materiałów.
Każdy z nauczycieli przeprowadzi po 1 lekcji. Materiały do realizacji zajęć będą dostępne on-line. Będzie to:
- scenariusz do jednego z następujących przedmiotów: WOS, chemia, biologia dostosowany do VII klasy i gimnazjów,
- karta pracy dla uczniów z doświadczeniami dotyczącymi czystości powietrza.
Przykładowe materiały są już dostępne na stronie: https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne.

3. Przeprowadzenie uczniowskich projektów edukacyjnych w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej.
Projekty są realizowane przez grupy uczniów, wspieranych przez nauczyciela-opiekuna. W każdej szkole powstanie min. 1 taka grupa, która przeprowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną, z którą dotrze do min. 40 osób. Działania będą realizowane metodą projektu uczniowskiego przy wykorzystaniu następujących materiałów udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:
- zestaw 2 plakatów informacyjnych - w wersji elektronicznej oraz 10 sztuk wydrukowanych plakatów,
- materiały wspierające dla nauczycieli nt. metody projektu (m.in. przykładowych działań).
Każda z grup po realizacji zadania będzie miała za zadanie uzupełnić krótki formularz podsumowujący ich pracę (uwględniający ew. rezultaty działań - zdjęcia, plakaty, pisma itp.) do 15.01.2018 (zmiana terminu!).

4. Udział uczniowskich grup projektowych w kursie internetowym (3 lekcje).
Kurs będzie składał się z trzech modułów, których treść dotyczyć będzie:
- wiedzy nt. niskiej emisji,
- prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych nt. czystości powietrza
Moduły będą dostarczane mniej więcej raz w miesiącu, będą dostępne dla nauczycieli i dla uczniów - sposób pracy z nimi zależy od podejścia opiekuna. W każdym module obecne będą zadania praktyczne do realizacji.

Zgłoszenie obejmuje informacje o szkole oraz dane nauczycieli (realizującego program oraz wspierającego), odpowiedzialnych za działania przeprowadzone w szkole i jest w formie formularza online. Formularz oraz instrukcja dotycząca zgłoszenia są dostępne online (o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń) .

Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka programu Katarzyna Dzięciołowska. Adres e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl; tel.: 22 825 05 50 wew. 234.