Weź oddech w Białymstoku

Zapraszamy białostockie szkoły do udziału w programie Weź oddech od września do grudnia 2017.

W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza w klasach VII szkół podstawowych, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Do zgłaszania się zapraszamy pary nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii i geografii (można zgłaszać się pojedynczo) z danej szkoły, którzy decydując się na uczestnictwo w programie deklarują się na realizację następujących działań:

1. Udział w 6-godzinnym szkoleniu dla nauczycieli (najbliższe szkolenie 7.11.2017)
Tematy szkolenia:
- wprowadzenie do projektu,
- niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania),
- projekt uczniowski nt. czystości powietrza - metoda i sposoby prowadzenia kampanii w społeczności lokalnej,
- metoda eksperymentu w nauczaniu nt. ochrony czystości powietrza.

2. Przeprowadzenie lekcji nt. niskiej emisji na podstawie dostarczonych scenariuszy i materiałów.
Każdy z nauczycieli przeprowadzi po 1 lekcji. Materiały do realizacji zajęć będą dostępne on-line. Będzie to:
- scenariusz do jednego z następujących przedmiotów: WOS, chemia, biologia;
- karta pracy dla uczniów z doświadczeniami dotyczącymi czystości powietrza.
Przykładowe materiały są już dostępne na stronie: https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne.

3. Przeprowadzenie przez uczniów projektów edukacyjnych w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej.
Projekty są realizowane przez grupy uczniów, wspieranych przez nauczyciela-opiekuna. W każdej szkole powstanie min. 1 taka grupa, która przeprowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną, z którą dotrze do min. 40 osób. Działania będą realizowane metodą projektu uczniowskiego przy wykorzystaniu następujących materiałów udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:
- zestaw 2 plakatów informacyjnych - w wersji elektronicznej oraz 10 sztuk wydrukowanych plakatów,
- materiały wspierające dla nauczycieli nt. metody projektu (m.in. przykładowych działań).
Każda z grup po realizacji projektu będzie miała za zadanie uzupełnić krótki formularz podsumowujący jej pracę (uwględniający ew. rezultaty działań - zdjęcia, plakaty, pisma itp.) do 1.12.2017.

4. Udział uczniowskich zespołów projektowych w szkoleniu online w formie festiwalu internetowego 26.10.2017.
Zaproponowana forma szkolenia będzie interaktywną zabawą, uwzględniającą takie elementy jak:
- sprawdzenie wiedzy nt. niskiej emisji,
- wymiany doświadczeń członków grup projektowych,
- podzielenie się swoim pomysłem na kampanie edukacyjno-informacyjne nt. czystości powietrza.

Zgłoszenie obejmuje informacje o szkole oraz dane nauczycieli (prowadzącego oraz wspierającego), odpowiedzialnych za działania przeprowadzone w szkole. Formularz zgłoszeniowy oraz instrukcja dotycząca zgłoszenia są dostępne online (o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń).

Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka programu Katarzyna Dzięciołowska. Adres e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl; tel.: 22 825 05 50 wew. 234.

Harmonogram działań

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.