Wesprzyj nas

Weź oddech – projekt edukacji ekologicznej, który angażuje młodzież i społeczność lokalną w działanie na rzecz ochrony czystości powietrza. Pomóż nam wygrać ze smogiem!

  • 10 złotych – udział jednego nauczyciela w webinarium lub wydruk jednej publikacji ze scenariuszami zajęć na temat czystości powietrza
     
  • 25 złotych – zestaw materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla jednej szkoły, który pozwoli jej na przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat czystego powietrza w swojej społeczności lokalnej
     
  • 50 złotych – udział jednego nauczyciela/nauczycielki w szkoleniu, które pozwoli jemu/jej przeprowadzić z młodzieżą zajęcia na temat czystego powietrza

 


Inna kwota:

Płatności online obsługuje serwis tpay.com Wesprzyj przez tpay.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny oraz w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy w celach archiwizacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do końca działalności Fundacji. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób wspierających nas darowiznami znajdują się w Polityce Prywatności.