Kurs internetowy "Młodzi na rzecz czystego powietrza"

Zapraszamy do zapoznania się z kursem dla młodzież "Młodzi na rzecz czystego powietrza" oraz instrukcją dla nauczyciela

INSTRUKCJA

KURS - MODUŁ 1

KURS - MODUŁ 2


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.