Podsumowanie projektu rzeczniczego: materiał pomocniczy

Zapraszamy do pobrania zestawu ćwiczeń, który ułatwi podsumowanie projektu rzeczniczego z grupą projektową.