Jak prowadzić edukację ekologiczną w szkole?

Zapraszamy na szkolenia wprowadzające do programu "Weź oddech".
 dla warszawskich nauczycieli: 10.10.2017 g. 10.00-16.00
 dla białostockich nauczycieli: 13.10.2017 g. 9.00-15.00
 
Szkolenie jest pierwszą częścią programu "Weź oddech" i obejmie następujące tamaty:
- wprowadzenie do projektu,
- niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania),
- projekt uczniowski nt. czystości powietrza - metoda i sposoby prowadzenia kampanii w społeczności lokalnej.
 
W ramach programu "Weź oddech" nauczyciele poprowadzą lekcje na temat czystości powietrza, a potem wesprą uczniów w realizacji projektów na ten temat. Szczegóły na temat obecnie trwających edycji programu znajdują się pod poniższymi linkami.