PODSUMOWANIE SZKOLENIA WPROWADZAJĄCEGO

27 września w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się szkolenie wprowadzające do programu Weź oddech w Białymstoku. Intensywnie pracowało 17 nauczycieli i nauczycielek, którzy w czasie całego szkolenia słuchali, pytali i wymieniali się pomysłami na szkolne działania.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, zbiorem informacji po szkoleniu oraz materiałami przygotowanymi przez CEO, które pozwolą przeprowadzić projekt Weź oddech w Białymstoku w każdej szkole.

Jedym z pierwszych zadań podczas szkolenia było wspólne określenie celów szkolenia. U nas wyglądały one tak:

1. Doprecyzowanie harmonogramu działań w projekcie Weź oddech w Białymstoku.

2. Poznanie materiałów dostępnych w projekcie.

3. Ugruntowanie wiedzy na temat projektu młodzieżowego i działania w obszarze niskiej emisji.

4. Wygenerowanie pomysłów na realizację projektu informacyjnego i rzeczniczego.

5. Poznanie pozostałych uczestników i możliwości współpracy

Poniżej przedstawiam najważniejsze wnioski dotyczące poszczególnych celów. Ostatnia kolumna to uzupełnienia – dodatkowe materiały, których potrzeba pojawiła się na szkoleniu wprowadzającym

 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku