Szkolenia - podsumowanie i materiały

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom szkoleń za aktywny udział i zaangażowanie. W tym artykule znajdziecie podsumowanie i materiały do pobrania. 

W drugiej połowie września odbyły się szkolenia w Kielcach, Łodzi, Lublinie i Warszawie, które miały na celu wprowadzenie nauczycieli i nauczycielek w działania, które odbędą się w nowym semestrze Weź oddech. Poniżej możecie pobrać następujące dokumenty: 

- Plan działania to tabelka z wypisanymi etapami przygotowania i realizacji projektów uczniowskich. Wpisz do niej konkretne daty, żeby uporządkować swoją pracę w Weź oddech :) 

- Schemat działania rzeczniczego i informacyjnego to pytania pomocnicze, które pozwolą Wam określić cele i metody realizacji obu projektów uczniowskich.  

- Notatki ze szkoleń to przepisane efekty pracy w grupach, burzy pomysłów i prezentacji trenerów ze wszystkich czterech szkoleń.