18 Czerwca 2017

Jak zainspirować mieszkańców i mieszkanki Koloni Szczerbackiej do ochrony czystego powietrza i rozwiązań proekologicznych?

18 Czerwca 2017

Czy miasto Radom jest rzeczywiście jednym z najgorszych miast na Mazowszu pod względem czystości powietrza?

18 Czerwca 2017

Jak zorganizować w szkole i na ulicy happening informacyjnym zwracający uwagę na to, że jakość powietrza zależy od naszych codziennych wyborów?

18 Czerwca 2017

Jak zbadać poziom wiedzy mieszkańców i mieszkanek Kozienic na temat zanieczyszczenia powietrza i możliwych sposobów jego ograniczenia?

18 Czerwca 2017

Jak przekonać urzędników z Urzędu Miejskiego w Radomiu do podjęcia działań ograniczających niską emisje?

Strony