05 Listopada 2017

#niska emisja #smog

Cele w języku uczniów: dowiecie się, co to jest niska emisja i smog.

Czas trwania: 30 min

Metoda: quiz

Środki dydaktyczne i materiały: Quiz dostępny na stronie: https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/quiz-nt-niskiej-emisji

05 Października 2017

Zamieszczone tu kryteria pozwolą Wam ocenić, na ile Wasz projekt był zaplanowanny, angażujący wszystkich uczestników oraz skuteczny. Zasady zostały przygotowane w oparciu o doświadczenie i metodologię wypracowaną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

27 Lutego 2017

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami i efektami działań młodzieży i nauczycieli. 

16 Stycznia 2017
Zapraszamy do pobrania zestawu ćwiczeń, który ułatwi podsumowanie projektu rzeczniczego z grupą projektową.
25 Listopada 2016

Projekt rzeczniczy. Brzmi dosyć tajemniczo, wiemy. Rzecznictwo, mówiąc najprościej, to zwrócenie się do osoby decyzyjnej na rzecz jakiejś sprawy, np. zwalczenia niskiej emisji Waszej okolicy. Jak to zrobić? Dowiecie się dzięki kartom pracy. 

Strony